Regulamin promocji BLACK WEEKEND 2019

REGULAMIN PROMOCJI „Black Weekend 2019”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „BLACK WEEKEND 2019”, zwana dalej promocją.
§ 2
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Promocja trwa od 29.11.2019 r. do dnia 1.12.2019 r.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
§ 4
1. W promocji mogą wziąć udział:
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin,
b. osoby prawne,
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach.
2. W promocji organizator przewiduje 13% upustu od cen detalicznych na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego Mitko dostępnego pod adresem: https://sklep.mitko.pl/ (zwany dalej Produktem).
3. Aby wziąć udział w promocji, należy złożyć zamówienie na Produkt w Sklepie Internetowym Mitko w terminie 29.11.2019 r. do dnia 1.12.2019 r używając kodu BW2019.
III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 5
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 15.12.2019 r.
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium